Learn Polish Podcast

#51 Types of Character

July 16, 2020

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

New Awakening Podcast just released http://awakeningpodcast.org/

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Szczęśliwy  - Happy, Lucky

Osobowość  - Personality

Mądry  - Smart

Cechy charakteru  - Features

Jakie masz cechy charakteru?  - What features do you have?

Zalety  - Advantages

Jakie masz zalety?  - What are your advantages?

Jestem mądry, cały czas uczę się czegoś .  - I'm smart, I'm learning something all the time.

Inteligentny  - Intelligent

Ambitny  - Ambitious

Kreatywny  - Creative

Odważny  - Brave

Energiczny  - Energetic

Trudno mówić o sobie  - It's hard to talk about yourself

 

Pracowity  - Hardworking

Wiesz kiedy musisz odpoczywać  - You know when you need to rest

Spokojny  -Calm

Nie jestem nerwowy, agresywny  - I'm not nervous, aggressive

Masz dużo plusów  - You have a lot of pros

Wady  - Disadvantages

Kłamać  - To lie

Inna osoba zna moje wady  - Another person knows my disadvantages

Nie lubię sprzątać  - I do not like cleaning

Nie jestem leniwy  - I am not lazy

Roztrzepana  - Scatterbrained

Nie pamiętam, nie wiem gdzie co jest  - I do not remember, I do not know where sometning is

Nie wiem gdzie jest portfel, klucze, telefon  - I don't know where is the wallet, keys, phone

Jestem roztrzepany  - I am scatterbrained

Jestem zbyt emocjonalny  - I'm too emotional

Autoprezentacja  - Self-presentation

Dużo plusów  - A lot of pros

Mało minusów  - Few cons

Energiczna  - Energetic

Pozytywna  - Positive

Jacy Wy jesteście? Napiszcie cechy charakteru  - What are you like? Write your features.

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

Play this podcast on Podbean App