Learn Polish Podcast
#36 House Contents

#36 House Contents

March 11, 2020

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this weeks Episode we discussed:

Why not - Dlaczego nie

Today we will talk about furniture in the house - Dziś porozmawiamy o meblach w domu

e.g. that's a table - na przykład to jest stół

Chair / Lamp / Curtain / Couch - Krzesło / Lampa / Zasłona / Kanapa

Sandwich and Couch - Kanapka i Kanapa

Armchair / Cupboard - Fotel / Szafka

Bed / Wardrobe - Łóżko / szafa

What is in your lounge - Co jest w twoim salonie

I have an open Kitchen Lounge - Mam otwarty salon kuchenny

TV / Table / Kitchen table - TV / Stół / Stół kuchenny

You have a small table - Masz mały stolik

I have an office desk - Mam biurko

Office chair / Clock / Cupboard - Krzesło biurowe / zegar / szafka

And what is there? - A co tam jest

A bedroom - Sypialnia

What is in the bedroom - Co jest w sypialni

A bed / a bedside lamp - Łóżko / lampka nocna

Bedside table - Stolik nocny

What is in the kitchen - Co jest w kuchni

Fridge / Oven / Electricity or Gas - Lodówka / Piekarnik / Elektryczność lub Gaz

Kitchen unit - Jednostka kuchenna

Electrical kettle - Czajnik elektryczny

What's in the bathroom - Co jest w łazience

Bath / Shower / Toilet / bidet - Wanna / prysznic / toaleta / bidet

Sink and a large mirror - Zlew i duże lustro

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

#35 Giving Wishes

#35 Giving Wishes

February 19, 2020

All Episodes along with the Speaking Podcast & the Meditation Podcast can be found at http://roycoughlan.com/

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

This Weeks Episode:

How do you feel  - Jak się czujesz

I am happy - jestem szczęśliwy

What is the topic today - Jaki jest dzisiaj temat

Today we will talk about wishes - Dzisiaj porozmawiamy o życzeniach

Different Occasions - Różne okazje

example Birthday - przykład Urodziny

Name day - Imieniny

When is your birthday - Kiedy są twoje urodziny

4th October 1972 - 4 października 1972 r

How old are you  - Ile masz lat

47 forty seven - czterdzieści siedem

and you? - a ty?

When have I my birthday - Kiedy mam urodziny

I have my birthday in July - Mam urodziny w lipcu

I am 33 years already - Mam już 33 lata

When is your name day - Kiedy masz na imie?

It's the same 18th July - To jest tego samego 18 lipca

I only get one present always - Zawsze dostaję tylko jeden prezent

I don't have a name day - Nie mam imienin

Ireland does not have a name day - Irlandia nie ma imienin

It's a Polish tradition - To polska tradycja

When people have birthday's or name's day we give wishes  - Kiedy ludzie mają urodziny lub imieniny, składamy życzenia

Give wishes - Daj życzenia

What type of wishes - Jakie życzenia

All the best - Wszystkiego najlepszego

Lots of health - Dużo zdrowia

Lots of happiness - Dużo szczęścia

Lots of love - Dużo miłości

Lots of money - Dużo pieniędzy

Lots of success - Dużo sukcesów

What other types of wishes can be - Jakie inne rodzaje życzeń mogą być

What do you say - Co mówisz

Happy Birthday - Wszystkiego najlepszego

Maybe we sing together - Może śpiewamy razem

In Poland there is a tradition that for name's day or birthday we sign one hundred years - W Polsce istnieje tradycja, że na imieniny lub urodziny podpisujemy sto lat

Again at weddings they sing - Ponownie na weselach śpiewają

I have a birthday and what wishes could you give me - Mam urodziny i jakie życzenia możesz mi dać

Happy Birthday - Wszystkiego najlepszego

Have a nice day - Miłego dnia

lots of health / love / money / satisfaction - dużo zdrowia / miłości / pieniędzy / satysfakcji

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

#34 Valentine’s Day

#34 Valentine’s Day

February 13, 2020

Today we will talk about Valentine's day - Dzisiaj porozmawiamy o Walentynkach

Tomorrow is Valentine's day - Jutro są Walentynki

I Love You - Kocham Cię

I like you - lubię cię

I like your appearance - Podoba mi się twój wygląd

You are beautiful - Jesteś piękna

You are pretty - Jesteś ładna

You are amazing - Jesteś niesamowity

You are wonderful - Jesteś wspaniały

You have beautiful eyes - Masz piękne oczy

You have a beautiful smile - Masz piękny uśmiech

Your hair is very beautiful - Twoje włosy są bardzo piękne

You are very handsome - Jesteś bardzo przystojny

I know - wiem

You are very pretty - Jesteś bardzo ładna

14th of February - 14 lutego

Tomorrow is Valentine's day - Jutro są Walentynki

You can buy a card and write I love you - Możesz kupić kartę i napisać, że Cię kocham

You are very pretty - Jesteś bardzo ładna

You can buy flowers - Możesz kupić kwiaty

A rose - Róża

and Roy are you buying a rose tomorrow - a Roy kupujesz jutro różę

No I am single - Nie, jestem sam

Good grammer - Dobry gramatyk

You don't have a valentine - Nie masz walentynek

All the best of valentine's day to all our listeners - Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek dla wszystkich naszych słuchaczy

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

#33 Seaside or Mountain travel

#33 Seaside or Mountain travel

February 2, 2020

Do you like to travel - Czy lubisz podróżować

What is the Sea / Mountain - Co to jest morze / góra

Do you like the sea / mountains - Czy lubisz morze / góry

To Prefer - Woleć

I prefer / you prefer - Wolę / wolisz

Please repeat - Proszę powtórzyć

Roy what do you prefer - Roy, co wolisz

It depends on the weather and season - To zależy od pogody i pory roku

Please repeat with good grammar - Powtórz z dobrą gramatyką

ok we will learn the seasons - ok nauczymy się pór roku

Now is winter - Teraz jest zima

Spring / Summer / Autumn - Wiosna / lato / Jesień

In summer I prefer the sea - W lecie wolę morze

Why? What can we do at the sea - Dlaczego? Co możemy zrobić na morzu?

We can swim - Możemy pływać

What else - Co jeszcze

Build a sand castle - Zbudować zamek z piasku

Lay on the sand and sunbath - Połóż się na piasku i opalaj

Water sports - Sporty wodne

We can play volleyball - Możemy grać w siatkówkę

eat ice cream - jedz lody

In winter what can we do in the mountains - Zimą co możemy robić w górach

We can ski - Możemy jeździć na nartach

Walking and watch nature and animals - Chodzić i oglądać przyrodę i zwierzęta

It depends - To zależy

What else can we do in the mountains - Co jeszcze możemy zrobić w górach

Sleep in the tent - Spać w namiocie

I prefer hotels because there are not a lot of insects - Wolę hotele, ponieważ nie ma tam wielu owadów

How do you like to travel - Jak lubisz podróżować

Car / Bus / Train - Samochód / autobus / pociąg

I prefer by car - Wolę samochodem

To another city or place - Do innego miasta lub miejsca

Do you like to travel by train? - Czy lubisz podróżować pociągiem?

Not really as now a lot of people talk on mobile phones and you can't concentrate - Nie tak, jak teraz wiele osób rozmawia przez telefony komórkowe i nie możesz się skoncentrować

I like to read - lubię czytać

Have a good day - Miłego dnia

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/

 

 

 

 

#32 New Years Resolutions

#32 New Years Resolutions

January 13, 2020

Welcome to the New Year - Witamy w Nowym Roku

How was your New Years Party - Jak minęła impreza noworoczna

Everything was good - Wszystko było dobrze

How was you New Years party? - Jak ci minęło przyjęcie noworoczne?

I was at home with my son because you had a party - Byłem w domu z moim synem, ponieważ miałeś imprezę

New Years Resolutions - Postanowienia noworoczne

What are your New Years Resolutions? - Jakie są twoje postanowienia noworoczne?

for me I always have a book that I write a list of goals that I want to do for the year - dla mnie zawsze mam książkę, w której piszę listę celów, które chcę zrobić na ten rok

What is your goal No.1? - Jaki jest twój cel nr 1?

Read 50 Books - Przeczytaj 50 książek

No.2 to do 26 online courses - Nr 2 na 26 kursów online

To do something like Polish online? - zrobić coś takiego jak polski online?

No something interesting - Nic ciekawego

Something that gives me energy and not take it - Coś, co daje mi energię i jej nie biorę

No. 3 I don't know. I do not have my list with me - Nr 3 nie wiem. Nie mam przy sobie mojej listy

Go to another country that I have never been to - Idź do innego kraju, w którym nigdy nie byłem

Cook 5 new dishes - Gotuj 5 nowych potraw

and you Kamila, what is your New Years Resolutions? - a wy Kamila, jakie są wasze postanowienia noworoczne?

My plan for the new year is less work / more rest  - Mój plan na nowy rok to mniej pracy / więcej odpoczynku

To do more sport especially Yoga - Uprawiać więcej sportu, zwłaszcza jogę

I plan to do a Yoga course for being a Yoga instructor - Planuję zrobić kurs jogi jako instruktor jogi

More walking - Więcej chodzenia

More time in Nature - Więcej czasu w naturze

The most important plan - Najważniejszy plan

What are our students plans for the new year? - Jakie są plany naszych studentów na nowy rok?

Maybe less TV - Może mniej telewizji

Maybe less work - Może mniej pracy

Maybe to relax more - Może bardziej zrelaksować się

Maybe more sport - Może więcej sportu

Maybe less fast food - Może mniej fast foodów

Earn more money - Zarób więcej pieniędzy

Don't smoke cigarettes - Nie pal papierosów

or don't drink alcohol - lub nie pij alkoholu

or don't drink coffee - lub nie pij kawy

or don't take drugs - lub nie bierz narkotyków

So write what are your plans for the new year - Napisz więc, jakie masz plany na nowy rok

 

#31 Merry Christmas

#31 Merry Christmas

December 23, 2019

In this Episode you will learn: - W tym odcinku nauczysz się:

Warmly welcome - Serdecznie witamy

How are you - Jak się masz

I'm good and you - dobrze, a ty

What will we be talking about today - O czym dzisiaj będziemy rozmawiać

Christmas - Boże Narodzenie

Merry Christmas - Wesołych Świąt

Roy you don't have a Christmas tree - Roy, nie masz choinki

Better outside - Lepiej na zewnątrz

Decorate the tree - Udekoruj drzewo

In Poland people decorate trees - W Polsce ludzie dekorują drzewa

Angel - Anioł

On the top is a star - Na górze jest gwiazda

Christmas balls - Bombki choinkowe

Christmas lights - oświetlenie świąteczne

I have two Christmas trees, one in the saloon and the other in my sons room - Mam dwie choinki, jedną w salonie i drugą w pokoju moich synów

Students do you have a Christmas tree at home? - Studenci, czy macie w domu choinkę?

Happy New Year and Merry Christmas - Szczęśliwego Nowego Roku i Wesołych Świąt

We cook a lot - Dużo gotujemy

In Poland people generally cook dumplings - W Polsce ludzie zazwyczaj gotują pierogi

Turkey - indyk

Roast Potatoes - Pieczone ziemniaki

What is your main dish - Jakie jest twoje główne danie?

Mushroom soup with noodles - Zupa grzybowa z makaronem

Cabbage with peas - Kapusta Z Groszkiem

Carp fish - Karp

Presents - Przedstawia

Presents under the Christmas tree - Prezenty pod choinką

Polish tradition - Polska tradycja

Santa clause - Święty Mikołaj

Thank you for listening for the whole year - Dziękujemy za słuchanie przez cały rok

We will be back next year - Wrócimy w przyszłym roku

Merry Christmas and Happy New Year - Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/

 

 
 
#30 Sport

#30 Sport

December 16, 2019

In this Episode you will learn:

Hi / Bye - Cześć, or bye can be pa
Today we will talk about sport - Dzisiaj porozmawiamy o sporcie
Do you like sport - Lubisz sport
To do sport - Uprawiać sport
How often do you play sport - Jak często uprawiasz sport
Once a week - Raz w tygodniu
Twice a week - Dwa razy w tygodniu

What type of sport - Jaki rodzaj sportu
I play squash - Gram w squasha
When the weather is good I cycle - Przy dobrej pogodzie jeżdżę na rowerze
What else - Co jeszcze
Do you swim - Pływasz
I prefer to swim at the beach - Wolę pływać na plaży
Ocean - Ocean
I like to swim in the ocean - Lubię pływać w oceanie
In the swimming pool - W basenie
When I was young - Kiedy byłem młody
Lots of swimming pools have chlorine and its not good for your skin - Wiele basenów ma chlor i nie jest dobry dla twojej skóry

What types of sport do you know - Jakie rodzaje sportu znasz?
Martial Arts - Sztuki walki
Maybe football - Może futbol
Basketball - Koszykówka
Volleyball / Tennis / Golf - Siatkówka / Tenis / Golf
Badminton / Skiing / Ice Skating - Badminton / Narciarstwo / Łyżwiarstwo
Rugby - Rugby
Scuba Diving - Nurkowanie z akwalungiem
Sky Diving - Spadochroniarstwo
Extreme Sports - Sporty ekstremalne
Parachute - Spadochron
What sport do you like - Jaki sport lubisz
I do not like to watch sport, I prefer to play - Nie lubię oglądać sportu, wolę grać
Squash / Tennis / Martial Arts / Swimming - Squash / Tenis / Sztuki walki / Pływanie
I like to run - lubię biegać
Cycle - Cykl
Do Yoga, its very good for your health and body - Uprawiaj jogę, która jest bardzo dobra dla zdrowia i ciała
I like to play football with my son - Lubię grać w piłkę nożną z moim synem
We were in the shop and he asked me to buy a basketball - Byliśmy w sklepie, a on poprosił mnie o zakup koszykówki
and when you were young - a kiedy byłeś młody
Boxing - Boks
Its good for your head - To dobrze dla twojej głowy
Students - What sports do you like best? - Studenci - Jakie sporty lubisz najbardziej?

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/

 

#29 Parts of the Body

#29 Parts of the Body

December 8, 2019

In this weeks Episode we discuss parts of the body:

dzień dobry - Good day

Jak się masz - How are you

bardzo dobrze - very good

dziś dużo intensywnej pracy, ale bardzo przyjemna - today a lot of intensive work but very nice

a ty - and you

także dobre - also good

ponieważ masz lekcję polskiego - because you have a Polish lesson

i lubisz się uczyć - and you like to learn

oczywiście - of course

Twoją pasją i hobby jest nauka polskiego - your passion and you hobby is to learn polish

oczywiście - of course

Zobacz, znam cię - See I know you

Dzisiaj poznamy części ciała - Today we will learn parts of the body

Ty wiesz wszystko - You know everything

Części samochodu / komputera - Parts of the car / computer

Mam trudny dzień - I have a difficult day

Co to jest - What is that

Włosy / głowa / czoło / brwi - Hair / head / forehead / eyebrows 

powieki / rzęsy / policzki / nos - eyelids / eye lashes / cheecks / nose

Wargi / podbródek / szyja / tył głowy - Lips / chin / neck / back of the head 

zęby / białe zęby / żółte zęby / zdrowe zęby / złamane zęby - teeth / white teeth / yellow teeth / healthy teeth / broken teeth

Ramię / ręka / palce - Arm / hand / fingers

Ile palców - How many fingers

Każdy palec ma imię - Every finger has a name

Kciuk, a następnie palec wskazujący, palec środkowy, palec serdeczny i mały palec lub szpilka - Thumb, followed by index finger, middle finger, ring finger, and little finger or pinkie

ucho / uszy - ear / ears

Brzuch / noga / kolano / stopa - Stomach / leg / knee / foot

Twarz - face

Mam długie blond włosy, brązowe brwi, niebieskie oczy, czerwone usta i duży brzuch - I have long blond hair, brown eyebrows , blue eyes, red lips and a big belly

a ty - and you

Mam krótkie srebrne włosy - I have short silver hair

Mam brązowe brwi - I have brown eyebrows

Mam niebieskie / zielone oczy - I have blue / green eyes

piękne zdrowe zęby - beautiful healthy teeth

mały brzuch - small stomach

Twoje plecy - Your back

bezdomny jest kulturą - bum is cultural

tyłek nie jest kulturalny - ass is not cultural

policzki - cheecks

do usłyszenia - hear you later

trochę - a little

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/

#28 Plan for Tomorrow

#28 Plan for Tomorrow

December 1, 2019

We will learn polish - Nauczymy się polskiego

Of course - Oczywiście

Today we will be learning the plan for tomorrow - Dzisiaj poznamy plan na jutro

Please repeat - Proszę powtórzyć

I will be - będę

You will be - Będziesz

He / She will be  - On / Ona będzie

It will be - To będzie

We will be - Będziemy

They will be - Oni / One będą

I will be reading - Będę czytać

I will be eating - Będę jeść

I will be writing - Będę pisać

I will sleep - będę spał

I will swim - Będę pływał

I will learn - Nauczę się

Do you understand grammar - Czy rozumiesz gramatykę?

Now a question for you - Teraz pytanie do ciebie

What else - Co jeszcze

I will be running in the park - Będę biegał w parku

I will be playing squash - Będę grał w squasha

I will be reading a book - Będę czytać książkę

I will be with my son and play board games - Będę z synem i będę grać w gry planszowe

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/

 

 

#27 The Railway Station

#27 The Railway Station

November 24, 2019

In today's lesson we discussed the following:

 

I feel very good today - Czuję się bardzo dobrze dzisiaj

why - dlaczego

Because today I did Yoga & Meditation and I feel fantastic - Ponieważ dzisiaj ćwiczyłem jogę i medytację i czuję się fantastycznie

Do you understand - Czy rozumiesz

Railway Station - Stacja kolejowa

Please repeat - Proszę powtórzyć

I am going to the railway station - Idę na dworzec kolejowy

Please take me to the railway station - Proszę, zabierz mnie na dworzec kolejowy

I am at the railway station - Jestem na stacji kolejowej

We must buy a ticket - Musimy kupić bilet

We go to the cash desk - Idziemy do kasy

I would like a ticket - Chciałbym bilet

What type of ticket - Jaki rodzaj biletu

A ticket can be normal or with discount - Bilet może być normalny lub ze zniżką

One normal ticket to Kracow/ Warsaw / Lodz / Gdansk - Jeden normalny bilet do Krakowa / Warszawy / Łodzi / Gdańska

What class - Jaka klasa

1st class / 2nd Class / 3rd Class - Pierwsza klasa / druga klasa / trzecia klasa

We can practice - Możemy ćwiczyć

I am the cashier and you are the customer - Jestem kasjerem, a ty klientem

A ticket to Warsaw please - Poproszę bilet do Warszawy

What type of ticket - Jaki rodzaj biletu

What time - Jaki czas

What time is the next train - O której jest następny pociąg

The next train is 1pm - Następny pociąg to 13.00

58zl please - 58zł proszę

I thought it would be cheaper - Myślałem, że będzie taniej

Second Class 48zl - Druga klasa 48zl

Third class 30zl - Trzecia klasa 30zł

I will be with the animals - Będę ze zwierzętami

Will you pay by cash or credit card - Czy zapłacisz gotówką czy kartą kredytową?

Normal train / Fast train / Express train / Intercity - Pociąg normalny / pociąg szybki / pociąg ekspresowy / intercity

It must be that train - To musi być ten pociąg

How long will the train take - Jak długo potrwa pociąg

one hour fifteen minutes - godzina piętnaście minut

 

To get Polish Skype Lessons please visit http://polonuslodz.com/

To find all our Polish Podcast Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast and offers for Polish Property please visit http://roycoughlan.com/