Learn Polish Podcast

#49 Why People Learn Polish

July 2, 2020

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Zawsze uśmiechnięty  - Always smiling

Dlaczego uczysz się polskiego?  - Why do you learn Polish?

Mieszkam tutaj  - I live here

Dlaczego ludzie uczą się polskiego?  - Why do people learn Polish?

Bo mieszkają w Polsce  - Because they live in Poland

Motywacja numer 1  - Motivation number 1

Praca  - Work

Ludzie pracują w Polsce  - People work in Poland

Motywacja numer 2  - Motivation number 2

Mąż, żona, chłopak albo dziewczyna są z Polski - A husband, wife, boyfriend or girlfriend are from Poland

Miłość  -Love

Motywacja numer 3  - Motivation number 3

Ludzie chcą studiować w Polsce  - People want to study in Poland

W Polsce są bardzo dobre uniwersytety  - There are very good universities in Poland

Studia są tańsze  - Studies are cheaper

Motywacja numer 4  - Motivation number 4

Ludzie chcą uczyć się innego języka  - People want to learn a different language

Poliglota to osoba, która zna dużo języków  - Polyglot is a person who knows many languages

Języki obce to pasja  - Foreign languages are passion

Motywacja numer 5  - Motivation number 5

Ktoś z rodziny jest z Polski  - Someone from the family is from Poland

 

Why do You learn Polish language?  -What is your reason?

Dlaczego Wy uczycie się języka polskiego? Jaki jest Wasz powód?

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

Play this podcast on Podbean App