Learn Polish Podcast

#50 House Pets

July 8, 2020

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

New Awakening Podcast just released https://anchor.fm/roy-coughlan0

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

Ładna pogoda Nice weather

Wakacje w Polsce Holiday in Poland

Dzieci nie chodzą do szkoły Children don’t go to school

Specjalna lekcja A special lesson

Zwierzęta Animals

Zwierzęta domowa Pets

Lubisz zwierzęta? Do you like animals?

Jakie zwierzęta lubisz? What animals do you like?

To jest pies This is a dog

Mam psa I have a dog

Czy masz psa? Tak, mam psa. Do you have a dog? Yes, I have a dog.

Lubię psa, kota, królika I like a dog, cat, rabbit

Ludzie mają chomika People have a hamster

To jest chomik, mam chomika This is a hamster, I have a hamster

A czy Ty masz jakieś zwierzę domowe? Do you have any pet?

Miałem psa i kota I had a dog and cat

Jak miał na imię Twój pies i kot? What was your dog and cat's name?

Jak wyglądał Twój pies? Jaki miał kolor, czy był duży?

What did your dog look like? What color was it, was it big?

Kundelek, normalny pies Mongrel, a normal dog

Był czarny i biały It was black and white

Kundelek Rocky Rocky mongrel

Pierwszy kot był czarny i miał żółte oczy The first cat was black with yellow eyes

Drugi kot był rudy The second cat was red

Zwierzęta mają sierść The pets have fur

Na dywanie jest dużo sierści There is a lot of fur on the carpet

Alergia na sierść Fur allergy

Masz alergię na sierść? Are you allergic to fur?

Moja mama ma psa, małego czarnego psa, ma na imię Julia.

My mother has a dog, a little black dog, her name is Julia.

To jest Jork, mały pies This is York, a small dog

Nie planuje mieć zwierząt, nie mam czasu I don't plan to have pets, I don't have time

A czy Wy macie psa, kota, może chomika, kanarka?

Do you have a dog, a cat, maybe a hamster or a canary?

Mój brat ma żółwia My brother has a turtle

Napiszcie czy macie jakieś zwierzę Please write if you have any pet

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

Play this podcast on Podbean App