Learn Polish Podcast

#47 Advantages & Disadvantages of the Internet & Computers

June 17, 2020

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com

 

In this Episode we discussed:

Plusy (zalety) Pros (advantages)

Wady (minusy) Disadvantages (cons)

Jakie są plusy Internetu? What are the pros of the Internet?

Edukacja przez Internet Internet education

Szukać informacji, wiadomości To look for information, news

Możemy słuchać muzyki We can listen to the music

Możemy oglądać edukacyjne filmy We can watch educational videos

Możemy oglądać filmy jak coś naprawić We can watch movies how to fix something

Możemy pracować przez Internet We can work via the Internet

Możemy robić podcasty We can do podcasts

Możemy robić zakupić przez Internet We can make shopping online

Możemy płacić rachunki We can pay bills

Jakie są wady? What are the disadvantages?

Jest spam There is spam

Media społecznościowe Social media

Uzależniony Addicted to

Możesz być uzależniony od Internetu You may be addicted to the Internet

Kim jest hacker? Who is a hacker?

Zabiera Twoje informacje, pieniądze z konta internetowego

Takes your information, money from an online account

Mogą boleć oczy Your eyes may hurt

Specjalny monitor Special monitor

Gry są niedobre dla dzieci Games are not good for children

Pornografia w Internecie Internet pornography

Jak macie pomysły, jakie są zalety i wady Internetu napiszcie w komentarzu

If you have ideas, what are the advantages and disadvantages of the Internet, write in a comment

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/

Play this podcast on Podbean App