Learn Polish Podcast

#35 Giving Wishes

February 19, 2020

All Episodes along with the Speaking Podcast & the Meditation Podcast can be found at http://roycoughlan.com/

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

This Weeks Episode:

How do you feel  - Jak się czujesz

I am happy - jestem szczęśliwy

What is the topic today - Jaki jest dzisiaj temat

Today we will talk about wishes - Dzisiaj porozmawiamy o życzeniach

Different Occasions - Różne okazje

example Birthday - przykład Urodziny

Name day - Imieniny

When is your birthday - Kiedy są twoje urodziny

4th October 1972 - 4 października 1972 r

How old are you  - Ile masz lat

47 forty seven - czterdzieści siedem

and you? - a ty?

When have I my birthday - Kiedy mam urodziny

I have my birthday in July - Mam urodziny w lipcu

I am 33 years already - Mam już 33 lata

When is your name day - Kiedy masz na imie?

It's the same 18th July - To jest tego samego 18 lipca

I only get one present always - Zawsze dostaję tylko jeden prezent

I don't have a name day - Nie mam imienin

Ireland does not have a name day - Irlandia nie ma imienin

It's a Polish tradition - To polska tradycja

When people have birthday's or name's day we give wishes  - Kiedy ludzie mają urodziny lub imieniny, składamy życzenia

Give wishes - Daj życzenia

What type of wishes - Jakie życzenia

All the best - Wszystkiego najlepszego

Lots of health - Dużo zdrowia

Lots of happiness - Dużo szczęścia

Lots of love - Dużo miłości

Lots of money - Dużo pieniędzy

Lots of success - Dużo sukcesów

What other types of wishes can be - Jakie inne rodzaje życzeń mogą być

What do you say - Co mówisz

Happy Birthday - Wszystkiego najlepszego

Maybe we sing together - Może śpiewamy razem

In Poland there is a tradition that for name's day or birthday we sign one hundred years - W Polsce istnieje tradycja, że na imieniny lub urodziny podpisujemy sto lat

Again at weddings they sing - Ponownie na weselach śpiewają

I have a birthday and what wishes could you give me - Mam urodziny i jakie życzenia możesz mi dać

Happy Birthday - Wszystkiego najlepszego

Have a nice day - Miłego dnia

lots of health / love / money / satisfaction - dużo zdrowia / miłości / pieniędzy / satysfakcji

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Play this podcast on Podbean App