Learn Polish Podcast

#33 Seaside or Mountain travel

February 2, 2020

Do you like to travel - Czy lubisz podróżować

What is the Sea / Mountain - Co to jest morze / góra

Do you like the sea / mountains - Czy lubisz morze / góry

To Prefer - Woleć

I prefer / you prefer - Wolę / wolisz

Please repeat - Proszę powtórzyć

Roy what do you prefer - Roy, co wolisz

It depends on the weather and season - To zależy od pogody i pory roku

Please repeat with good grammar - Powtórz z dobrą gramatyką

ok we will learn the seasons - ok nauczymy się pór roku

Now is winter - Teraz jest zima

Spring / Summer / Autumn - Wiosna / lato / Jesień

In summer I prefer the sea - W lecie wolę morze

Why? What can we do at the sea - Dlaczego? Co możemy zrobić na morzu?

We can swim - Możemy pływać

What else - Co jeszcze

Build a sand castle - Zbudować zamek z piasku

Lay on the sand and sunbath - Połóż się na piasku i opalaj

Water sports - Sporty wodne

We can play volleyball - Możemy grać w siatkówkę

eat ice cream - jedz lody

In winter what can we do in the mountains - Zimą co możemy robić w górach

We can ski - Możemy jeździć na nartach

Walking and watch nature and animals - Chodzić i oglądać przyrodę i zwierzęta

It depends - To zależy

What else can we do in the mountains - Co jeszcze możemy zrobić w górach

Sleep in the tent - Spać w namiocie

I prefer hotels because there are not a lot of insects - Wolę hotele, ponieważ nie ma tam wielu owadów

How do you like to travel - Jak lubisz podróżować

Car / Bus / Train - Samochód / autobus / pociąg

I prefer by car - Wolę samochodem

To another city or place - Do innego miasta lub miejsca

Do you like to travel by train? - Czy lubisz podróżować pociągiem?

Not really as now a lot of people talk on mobile phones and you can't concentrate - Nie tak, jak teraz wiele osób rozmawia przez telefony komórkowe i nie możesz się skoncentrować

I like to read - lubię czytać

Have a good day - Miłego dnia

 

If you would like Skype lessons from kamila please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Polish Property Offers - http://roycoughlan.com/