Learn Polish Podcast

#105 At the Dr’s

February 3, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. On this episode we discuss a conversation at the Dr's

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9SeBSyrxEMtEUlQNjG3vTA

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Lekarz- Doctor

Pacjent- Patient

Jak się Pan teraz czuje?- How do you feel now?

Nie za dobrze- Not so good

Chciałbym Pana zbadać- I would like to examine you

Proszę usiąść na stołku- Please sit on the stool

Tutaj?- Here?

Siostro, proszę pomóc pacjentowi rozebrać się- Sister, please help the patient to undress

Rozebrać się do pasa- Undress to the waist

Najpierw zbadam Pana gardło- First, I will examine your throat

Proszę otworzyć szeroko usta- Please open your mouth wide

Proszę powiedzieć „a”- Please say "a"

Proszę wyciągnąć język- Please pull out your tongue

Czy wszystko w porządku?- Is everything OK?

Gardło jest ładne- The throat is nice

Narzeka Pan na kaszel- You are complaining about a cough

Kaszel suchy czy mokry?- Dry or wet cough?

Proszę zakasłać- Please cough

Nic Pan nie odksztusza- You do not cough up notnhing

Kaszel mnie bardzo męczy- My cough tires me a lot

Często kaszlę- I often cough

Kiedy Pan najwięcej kaszle?- When do you cough the most?

W nocy, nie mogę spać, wciąż się budzę- At night, I can't sleep, I still wake up

Proszę usiąść prosto- Please sit up straight

Osłucham Pana- I will listen to you

Proszę głęboko oddychać- Please breathe deeply

Wdech i wydech- Inhale and exhale

Proszę wstrzymać oddech- Please hold your breath

Dziękuję, to wszystko- Thank you, that is all

Proszę się ubrać- Please dress up

Narzekać- Complain

Stetoskop- Stethoscope

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

 

#learnpolish #speakpolish #polishpodcast

Play this podcast on Podbean App