Learn Polish Podcast
#113 Walking In Spring

#113 Walking In Spring

March 3, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. On this episode we talk about a picture of walking in Spring.

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9SeBSyrxEMtEUlQNjG3vTA

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Spacerować- To walk

 

Spacer- Walk

 

Co widzimy na fotografii?- What do we see in the photo?

 

Rodzina- Family

 

Trzy pokolenia- Three generations

 

Babcia, mama dziecko- Grandma, mom, child

 

One spacerują- They are walking

 

Gdzie one są?- Where are they?

 

One są w lesie- They are in the forest

 

Jaki to jest dzień tygodnia?- What day of the week is it?

 

To jest niedziela- It is Sunday

 

Jak często chodzisz na spacery?- How often do you go for walks?

 

Z kim spacerujesz?- Who are you walking with?

 

Czy lubisz spacery w deszczu?- Do you like walking in the rain?

 

Spacerować po plaży boso- To walk on the beach barefoot

 

Lubisz spacerować w lesie?- Do you like walking in the woods?

 

Możemy słuchać muzyki- We can listen to the music

 

Ptaki- Birds

Wiosna to dobry czas na detoks- Spring is a good time to detox

 

Czy jeździłeś w tym roku już na rowerze?- Have you already cycled this year?

 

Jak one się czują?- How are they feeling?

 

One są bardzo szczęśliwe- They are very happy

 

Ruch to zdrowie- Moving is healthy

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

 

#learnpolish #speakpolish #polishpodcast

#112 About Time

#112 About Time

March 1, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. On this episode we talk about different expressions with time.

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9SeBSyrxEMtEUlQNjG3vTA

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

Czas- Time

 

Czy masz czas?- Do you have time?

 

Nie mam czasu uczyć się polskiego- I don't have time to learn Polish

 

Mam czas- I have time

 

Nie mam czasu- I have no time

 

Rychło w czas- Soon in time

 

Czekasz na nauczycielkę- You are waiting for the teacher

 

Na czas- On time

 

Zrobić projekt na czas- To make a project on time

 

Przyjechać na czas- To arrive on time

 

Czas to pieniądz- Time is money

 

Każda chwila jest cenna- Every moment is precious

 

Czas leczy rany- Time heals wounds

 

Koniec relacji- End of relationship

 

W swoim czasie- In it's time

 

Pójdę na studia w swoim czasie- I will go to study in my time

 

Będę uczyć się grać na gitarze w swoim czasie- I'll be learning playing the guitar in my time

 

Zabijać czas- To kill time

 

Mam dużo czasu i muszę robić coś żeby czas płynął szybciej- I have a lot of time and I have to do something to make time go faster

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

 

#learnpolish #speakpolish #polishpodcast

#111 Describing a Picture

#111 Describing a Picture

February 24, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. On this episode we looked at a picture and described what we have seen.

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9SeBSyrxEMtEUlQNjG3vTA

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Opisywać fotografię- Describe the photo

Co widzimy na pierwszym planie?- What do we see in the foreground?

Dwie osoby, które są w restauracji- Two people who are in the restaurant

Pani ma talerz- The lady has a plate

Pan ma lampkę czerwonego wina- The men has a glass of red wine

Jak oni się czują?- How are they feeling?

Pani się uśmiecha- The lady is smiling

Pierwsza randka- First date

Patrzy prosto w oczy- He looks straight in the eyes

Długie czarne włosy- Long black hair

On ma garnitur- He has a suit

On jest elegancki- He is elegant

O czym oni rozmawiają?- What are they talking about?

Skończyli jedzenie- They finished eating

Oni planują wspólne życie- They are planning a life together

Co jest w tle?- What's in the background?

Różne sosy- Various sauces

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

 

#learnpolish #speakpolish #polishpodcast

#110 Comparative and Sublative Verbs

#110 Comparative and Sublative Verbs

February 22, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. On this episode we discussed comparative and sublative verbs.

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9SeBSyrxEMtEUlQNjG3vTA

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Stopniowanie przysłówka- Graduation adverb

Dobrze- Good

Jak się czujesz?- How do you feel?

Dobrze, dziękuję- Good, thank you

Lepiej- Better

Ty mówisz lepiej- You speak better

Ty czujesz się lepiej- You feel better

Najlepiej- Best

Kasia wygląda dobrze- Kasia looks good

Roy wygląda lepiej- Roy looks better

Kamila wygląda najlepiej- Kamila looks the best

Latem czuję się najlepiej- I feel best in summer

Źle- Bad

Czuję się źle- I feel bad

Ty czujesz się gorzej- You feel worse

Najgorzej- Worst

On uczy się źle- He learns wrong

Jego kolega uczy się gorzej- His friend learns worse

Kasia uczy się nagorzej- Kasia learns the worst

Kiedy mam katar czuję się źle- When I have a runny nose I feel bad

Mało- Little

Jem mało- I eat little

Mniej- Less

Roy je mniej- Roy eats less

Moje dziecko je najmniej- My child eats the least

Mam najmniej energii- I have the least energy

Latem pracuję najmniej- In summer I work the least

Dużo- Much

Roy pracuje bardzo dużo- Roy works a lot

Kamila pracuje więcej- Kamila works more

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

 

#learnpolish #speakpolish #polishpodcast

#109 - 5 Keys to a Successful Relationship

#109 - 5 Keys to a Successful Relationship

February 17, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. On this episode we discussed what are the 5 keys to a successful relationship.

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9SeBSyrxEMtEUlQNjG3vTA

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Zasada- Rule

 

Pięć zasad udanego związku- Five rules for a successful relationship

 

Szacunek- Respect

 

Szanować drugą osobę- To respect the other person

 

Tolerancja- Tolerance

 

Nie posprzątałaś domu- You didn't clean the house

 

Akceptacja- Acceptance

 

Akceptujemy drugą osobę- We accept the second person

 

Nikt nie jest doskonały- Nobody is perfect

 

Akceptujemy, że ta osoba ma wady- We accept that this person has disadvantages

 

Nie mamy oczekiwań- We have no expectations

 

Nie jesteśmy rozczarowani- We are not disappointed

 

Powinniśmy sam chcieć być perfekcyjni- We should want to be perfect

 

Ty jesteś dobrym przykładem- You are a good example

 

Relacje w pracy- Relations at work

 

Relacje w rodzinie- Relations in the family

 

Zasady ogólne- General rules

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

 

#learnpolish #speakpolish #polishpodcast

#108 What is Love?

#108 What is Love?

February 15, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. On this episode we discussed what is love.

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9SeBSyrxEMtEUlQNjG3vTA

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Miłość -Love

 

Czym jest miłość?- What is love?

 

Kochać kogoś- To love somebody

 

Myślimy o ukochanej- We think about a loved one

 

Mówimy miłe słowa- We say kind words

 

Jesteś piękna- You're beautiful

 

Pomagamy- We help

 

Opiekować się- To take care

 

Prezenty- Gifts

 

Kiedy kogoś kochamy chcemy jej coś dać- When we love someone, we want to give her something

 

Namalować obraz- To paint the picture

 

Zerwać kwiatki- To pick flowers

 

Wspólnie spędzamy czas- We spend time together

 

Myślimy o drugiej sobie- We think about the other one

 

Każda osoba jest inna- Every person is different

 

Ważne jest żeby znać drugą osobę- It is important to know the other person

 

Komplementy- Compliments

 

Co jest dla was najważniejsze w relacji?- What is most important to you in the relationship?

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

 

#learnpolish #speakpolish #polishpodcast

#107 House Cleaning

#107 House Cleaning

February 11, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. On this episode we discussed house cleaning.

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9SeBSyrxEMtEUlQNjG3vTA

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Sprzątanie- Cleaning

 

Czy lubisz sprzątać?- Do you like cleaning?

 

Tak, lubię sprzątać- Yes, I like to clean

 

Nie, nie lubię sprzątać- No, I don't like cleaning

 

Nie lubię, ale muszę- I don't like it, but I have to

 

Bałagan- Mess

 

Odkurzać- To vacuum

 

Mój syn odkurza- My son vaccumes

 

Mój syn lubi sprzątać- My son likes to clean

 

Myć podłogę- Wash the floor

 

Myć okna- Clean windows

 

Kurz- Dust

 

Wycierać kurze- Mop the dust

 

Sprzątać łazienkę- Clean the bathroom

 

Sprzątać kuchnię- Clean the kitchen

 

Zmywać naczynia- Wash the dishes

 

Lubisz zmywać naczynia?- Do you like washing dishes?

 

Zmywarka- Dishwasher

 

Jesteś dobrze zorganizowany- You are well organized

 

Twój dom jest czysty- Your house is clean

 

Kiedy byłeś mały lubiłeś sprzątać?- Did you like to clean when you were little?

 

Pedant, pedantka- Pedant, pedant

 

Znasz kogoś kto jest pedantem?- Do you know someone who's a pedantic?

 

Moje przeciwieństwo- My opposite

 

Napiszcie w komentarzach czy lubicie sprzątać i co- Write in the comments if you like cleaning and what

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

 

#learnpolish #speakpolish #polishpodcast

#106 Valentine’s Day

#106 Valentine’s Day

February 8, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. On this episode we discussed Valentine's day

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9SeBSyrxEMtEUlQNjG3vTA

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

Correction - St Valentine was born in Italy and burried in Dublin, Ireland.

 

In this Episode we discuss:

Walentynki- Valentine's Day

 

Walentynki są popularne- Valentine's Day is popular

 

Czerwone serce- Red heart

 

Poduszka- Pillow

 

Serce to symbol Walentynek- The heart is a symbol of Valentine's Day

 

Zakochać się- Fall in love

 

Kiedy miałem 15 lat pierwszy raz się zakochałem- When I was 15 I fell in love for the first time

 

Jak miała na imię Twoja pierwsza miłość?- What was your first love's name?

 

Kochać- To love

 

Kocham moją żonę, chłopaka, syna- I love my wife, boyfriend, son

 

Umawiać się na randkę- To pick up a date

 

Chodzić na spotkania- To go to meetings

 

Być z kimś- To be with somebody

 

Związek- Relationship

 

Dawać prezenty- To give gifts

 

Mężczyźni kupują kobietom piękne czerwone róże- Men buy women beautiful red roses

 

Kartka Walentynkowa- Valentine's card

 

Ja Cię kocham tylko troszkę, jak kogucik swą kokoszkę- I love you only a little, like a cockerel his hen

 

Bądź moją Walentynką- Be my Valentine

 

Czy w Irlandii celebrujecie Walentynki?- Do you celebrate Valentine's Day in Ireland?

 

Masz siedem dni żeby kupić prezent dla swojej Walentynki- You have seven days to buy a gift for your Valentine

 

Napiszcie w komentarzach jak celebrujecie Walentynki- Write in the comments how you celebrate Valentine's Day-

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

 

#learnpolish #speakpolish #polishpodcast

#105 At the Dr’s

#105 At the Dr’s

February 3, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. On this episode we discuss a conversation at the Dr's

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9SeBSyrxEMtEUlQNjG3vTA

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Lekarz- Doctor

Pacjent- Patient

Jak się Pan teraz czuje?- How do you feel now?

Nie za dobrze- Not so good

Chciałbym Pana zbadać- I would like to examine you

Proszę usiąść na stołku- Please sit on the stool

Tutaj?- Here?

Siostro, proszę pomóc pacjentowi rozebrać się- Sister, please help the patient to undress

Rozebrać się do pasa- Undress to the waist

Najpierw zbadam Pana gardło- First, I will examine your throat

Proszę otworzyć szeroko usta- Please open your mouth wide

Proszę powiedzieć „a”- Please say "a"

Proszę wyciągnąć język- Please pull out your tongue

Czy wszystko w porządku?- Is everything OK?

Gardło jest ładne- The throat is nice

Narzeka Pan na kaszel- You are complaining about a cough

Kaszel suchy czy mokry?- Dry or wet cough?

Proszę zakasłać- Please cough

Nic Pan nie odksztusza- You do not cough up notnhing

Kaszel mnie bardzo męczy- My cough tires me a lot

Często kaszlę- I often cough

Kiedy Pan najwięcej kaszle?- When do you cough the most?

W nocy, nie mogę spać, wciąż się budzę- At night, I can't sleep, I still wake up

Proszę usiąść prosto- Please sit up straight

Osłucham Pana- I will listen to you

Proszę głęboko oddychać- Please breathe deeply

Wdech i wydech- Inhale and exhale

Proszę wstrzymać oddech- Please hold your breath

Dziękuję, to wszystko- Thank you, that is all

Proszę się ubrać- Please dress up

Narzekać- Complain

Stetoskop- Stethoscope

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

 

#learnpolish #speakpolish #polishpodcast

#104 Making an Appointment at the Dr’s

#104 Making an Appointment at the Dr’s

February 1, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. On this episode we discuss who works where.

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9SeBSyrxEMtEUlQNjG3vTA

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Umówić się na wizytę- To make an appointment

Zapisać się- Sign up

Chciałbym umówić się na wizytę do doktora- I would like to make an appointment with a doctor

Czy ma Pan swoją kartę?- Do you have your card?

Kiedy Panu pasuje przyjść?- When is it fit for you to come?

Co Panu dolega?- What is the problem?

Kaszel- Cough

Katar- Runny nose

Prywatny problem- Private problem

Musiałeś płacić za wizytę?- Did you have to pay for a visit?

Byłem prywatnie- I was privately

Czy wolisz chodzić do lekarza prywatnie czy do lekarza publicznego?- Do you prefer to go to the doctor privately or to the public doctor?

Kurkuma- Turmeric

Olej kokosowy- Coconut oil

Naturalne metody leczenia- Natural treatments

Antybiotyk zabija dobre bakterie- The antibiotic kills the good bacteria

Nie lubisz chodzić do lekarza- You don't like going to the doctor

Pijesz herbatę z miodem i cytryną- You drink tea with honey and lemon

Chusteczka higieniczna- Hygienic tissue

Ręcznik kuchenny- Kitchen towel

Lekarstwa- Medicine

Herbata z imbirem- Ginger tea

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

 

#learnpolish #speakpolish #polishpodcast

#103 Who Works Where

#103 Who Works Where

January 27, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. On this episode we discuss who works where.

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9SeBSyrxEMtEUlQNjG3vTA

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Zawody- Professions

Kto pracuje w szkole?- Who works at school?

Nauczyciel, nauczycielka- Teacher

Kto pracuje w restauracji?- Who works in the restaurant?

Kelner, kelnerka- Waiter, waitress

Kucharz, kucharka- Cook

Kto pracuj w szpitalu?- Who work in the hospital?

Lekarz, lekarka-Doctor

Pielęgniarka, pielęgniarz- Nurse

Kto pracuje na wsi?- Who works in the countryside?

Rolnik- Farmer

Kto pracuje w sklepie?- Who works in the store?

Sprzedawczyni, sprzedawca- Saleswoman, seller

Kto ma swoją firmę?- Who has their own company?

Właściciel- Owner

Przedsiębiorca- Entrepreneur

Biznesmen- Businessman

Kto pracuje na poczcie?- Who works at the post office?

Listonosz- Postman

Kto jeździ autobusem, tramwajem, taksówką?- Who drives the bus, tram, taxi?

Kierowca- Driver

Kto robi zdjęcia?- Who is taking photos?

Fotograf- Photographer

Kto lubi tańczyć?- Who likes to dance?

Tancerz, tancerka- Dancer

Kto pracuje w telewizji?- Who works in television?

Aktorka, aktorka- Actress

Kto śpiewa na scenie, w operze, w teatrze?- Who sings on stage, in the opera, in the theater?

Piosenkarz, piosenkarka- Singer

Śpiewak, śpiewaczka- Singer

Kto pracuje w biurze rachunkowym?- Who works in the accounting office?

Kto pracuje w sądzie?- Who works in the court?

Prawnik, adwokat, sędzia- Lawyer, attorney, judge

Psycholog- Psychologist

Artysta- Artist

Dentysta, dentystka- Denstis

Piłkarz- Footballer

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

 

#learnpolish #speakpolish #polishpodcast

#102 Grandmother & Grandfather Day

#102 Grandmother & Grandfather Day

January 25, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. On this episode we discuss different things to ask for in a tailors.

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9SeBSyrxEMtEUlQNjG3vTA

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Ostatni dzień tygodnia- Last day of the week

Niedziela- Sunday

Kalendarz- Calendar

Dzień Babci- Grandmother's day

Składać życzenia- To make wishes

Co możemy życzyć babci?- What can we wish grandma?

Kupujemy kwiaty- We buy flowers

Życzę Ci zdrowia, uśmiechu, dużo energii- I wish you health, a smile, a lot of energy

Dobre ciasto- Good cake

Okulary- Glasses

Robienie na drutach- Knitting

Bujać się na fotelu na biegunach- Rocking on a rocking chair

Babcia ma zawsze dużo słodyczy- Grandma always has a lot of sweets

Dzień Dziadka- Grandfather's day

Dziadek zawsze coś naprawia- Grandpa always fixes something

Chodzić do lasu na grzyby- To go to the forest for mushrooms

Dziadek pokazuje samochód- Grandpa shows the car

Z dziadkiem można łowić ryby- You can fish with your grandfather

Pamiętasz swojego dziadka?- Do you remember your grandfather?

Czy w waszym kraju jest takie święto?- Is there such a holiday in your country?

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

 

#learnpolish #speakpolish #polishpodcast

#101 Tailor Services

#101 Tailor Services

January 20, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. On this episode we discuss different things to ask for in a tailors.

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCk5CEEWZ2KgUTYJOTXNL8lQ

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Usługi- Services

Krawiec- Tailor

Kim jest krawiec?- Who is the tailor?

Idę do krawca- I'm going to the tailor

Byłem u krawca- I was at the tailor

Krawiec nie mówi po angielsku- The tailor does not speak English

W czym mogę pomóc?- How can I help you?

Za długie spodnie- Pants are too long

Skrócić nogawki- Shorten the legs

Urwał się guzik- The button has broken off

Pan chce przyszyć guzik- You want to sew on a button

Rozporek się zepsuł- The fly broke

Wstawić nowy rozporek- Insert a new fly

Zmniejszyć marynarkę- Reduce jacket

Poszerzyć spodnie- Widen pants

Zwęzić spodnie- Narrow pants

Za tydzień wszystko będzie gotowe- In a week everything will be ready

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

#100 I like Poland Because

#100 I like Poland Because

January 18, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. On the 100th Episode we talk about why I like Poland.

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCk5CEEWZ2KgUTYJOTXNL8lQ

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Wyjątkowy dzień- A special day

O Polsce- About Poland

Lubię Polsce bo w Polsce jest piękne morze- I like Poland because Poland has a beautiful sea

Morze Bałtyckie- Baltic Sea

Pierogi- Dumplings

Pyszne jedzenie- Delicious food

Piękne miasto Gdańsk- Beautiful city Gdańsk

Trójmiasto- Tri-City

Kraków jest pięknym miastem- Krakow is a beautiful city

Stare miasto- Old Town

Dużo zabytków- A lot of monuments

Piękna architektura- Beautiful architecture

Dużo turystów- Lots of tourists

Dobre piwo- Good beer

W Polsce są piękne kobiety- There are beautiful women in Poland

Niebieskie oczy- Blue eyes

Jasna karnacja- Light complexion

Molo w Sopocie- The Sopot molo

Piękne góry Tatry- Beautiful Tatra Mountains

Piękne jeziora- Beautiful lakes

Mazury- Masuria

Polska jest nowoczesna- Poland is modern

W Polsce jest dużo atrakcji- There are many attractions in Poland

Język polski jest piękny- The Polish language is beautiful

Napiszcie w komentarzach, lubię Polskę bo… - Write in the comments, I like Poland because ...

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

#99 Types of Services

#99 Types of Services

January 13, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. This lesson we talk about tastes, shapes and colours

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCk5CEEWZ2KgUTYJOTXNL8lQ

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Usługi- Services

 

Z jakich usług korzystasz?- What services do you use?

 

Warsztat samochodowy- Service station

 

Fryzjer- Hairdresser

 

Kosmetyczka- Beautician

 

Krawiec- Tailor

 

Szewc- Shoemaker

 

Poczta- Post office

 

Jak często chodzisz do fryzjera?- How often do you go to the hairdresser?

 

Jak często jeździsz do warsztatu?- How often do you go to the service station?

 

Czy chodziłeś do szewca?- Did you go to the shoemaker?

 

Cały dzień jesteś w butach- You're in shoes all day

 

Ubezpieczenia- Insurance

 

Chodzisz na pocztę?- Do you go to the post office?

 

Chodzisz do kosmetyczki?- Do you go to the beautician?

 

Czy Wy korzystacie z usług?- Do you use the services?

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

# 98 Taste, Shape and Colours

# 98 Taste, Shape and Colours

January 11, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. This lesson we talk about tastes, shapes and colours

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCk5CEEWZ2KgUTYJOTXNL8lQ

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Smak- Taste

Kształt- Shape

Kolor- Colour

Jakie znasz smaki?- What flavors do you know?

Gorzki- Bitter

Słodki- Sweet

Ostry- Spicy

Kwaśny- Sour

Okrągły- Round

Owalny- Oval

Podłużny- Longitudinal

Kwadratowy- Square

Trójkątny- Triangular

Czarny- Black

Biały- White

Niebieski- Blue

Brązowy- Brown

Fioletowy- Purple

Jaki smak ma cytryna?- How does lemon taste?

Cytryna jest kwaśna- Lemon is sour

Jaka jest malina?- What is raspberry?

Malina jest słodka- Raspberry is sweet

Jaki smak ma papryczka chili?- What is the flavor of chili pepper?

Jaki smak ma kiwi?- What is the flavor of the kiwi?

Jaki kształt ma jabłko?- What is the shape of an apple?

Jaki kształt ma ogórek?- What shape is a cucumber?

Jaki kształt ma gruszka?- What is the shape of a pear?

Gruszka może być żółta- Pear may be yellow

Brokuł- Broccoli

 

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

# 97 A Bad Day

# 97 A Bad Day

January 6, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. This lesson we talk about winter holidays.

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCk5CEEWZ2KgUTYJOTXNL8lQ

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Pechowy dzień- Unlucky day

 

Pech- Bad luck

 

Mam pecha- I have bad luck

 

Kiedy dzień jest pechowy?- When is the day unlucky?

 

Zaspałem- I overslept

 

Możemy zaspać- We can oversleep

 

Zapomniałem nastawić budzik- I forgot to set the alarm clock

 

Spóźnić się- To be late

 

Nie miałem czasu wypić herbaty- I didn't have time to drink my tea

 

Wycieraczki się zepsuły- The wipers broke

 

Tramwaj odjechał- The tram departed

 

Nabić sobie guza- To get a tumor

 

Zapłacić dużo pieniędzy za taksówkę- To pay a lot of money for a taxi

 

Zgubić klucze do domu- To lost house keys

 

Złodziej- Robber

 

Nie mam dokumentów- I have no documents

 

Spędzić noc w areszcie- To spend the night in custody

 

To był tylko straszny sen- It was just a terrible dream

 

Przewrócić się- To fall over

 

Uderzyć się w głowę- To hit your head

 

Zostawić portfel w taksówce- To leave a wallet in the taxi

 

Być zwolnionym z pracy- To be fired

 

Zostać aresztowanym- To get arrested

 

Czy wy mieliście ostatnio pechowy dzień?- Have you had an unlucky day lately?

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

#96 Winter Holiday

#96 Winter Holiday

January 4, 2021

Learn Polish in a fun way with short Episodes. This lesson we talk about winter holidays.

 

All Social Media + Donations https://linktr.ee/learnpolish

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCk5CEEWZ2KgUTYJOTXNL8lQ

 

 

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

Sylwester- New Years Eve

Nowy rok- New Year

Trzymam kciuki- I keep fingers crossed

Styczeń, pierwszy miesiąc- January, first month

Luty- February

Ferie zimowe- Winter holidays

W styczniu albo w lutym były ferie zimowe- In January or February it was winter holidays

Co można robić w ferie zimowe?- What can we do during the winter holidays?

Możemy jechać w góry- We can go to the mountains

Jak się nazywają się polskie góry?- What are the Polish mountains called?

Tatry to polskie góry- The Tatras are Polish mountains

Co możemy robić górach?- What can we do in the mountains?

Możemy jeździć na nartach- We can ski

Masz narty w domu?- Do you have skis at home?

Byłem w Austrii i we Włoszech- I have been to Austria and Italy

Byłeś w Zakopanem?- Have you been to Zakopane?

W Irlandii nie ma śniegu- There is no snow in Ireland

Nie mam planów- I have no plans

Jeździć na snowboardzie- Snowboarding

Za oknem nie ma śniegu- There is no snow outside the window

Bałwan- Snowman

Rzucać się śnieżkami- To snowfight

Czy w waszym kraju jest teraz śnieg?- Is there snow in your country now?

Czy macie ferie zimowe?- Do you have winter holidays?

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

#95 Reflecting on Last Year

#95 Reflecting on Last Year

December 30, 2020

Learn Polish in a fun way with short Episodes

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCk5CEEWZ2KgUTYJOTXNL8lQ

 

All Social Media https://linktr.ee/learnpolish

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

Piję kawę- I am drinking coffee

Nie jadłem śniadania- I didn't eat breakfast

Na czczo- On an empty stomach

Syrop klonowy- Maple syrup

Stary rok- Old year

Jaki był ten rok?- How was this year?

Bilans starego roku- Balance of the old year

Osiągnięcia w starym roku- Achievements in the old year

Robiłem nowy podcast- I was making a new podcast

Organizowałem nowy biznes- I was organizing a new business

Zacząć nową platformę- To start a new platform

Prywatne sukcesy- Private successes

Kupiłem gitarę- I bought a guitar

Dobry czas z moim synem- Good time with my son

Dużo ćwiczyłem latem- I exercised a lot in the summer

To był dobry rok- It was a good year

Czego żałujesz i co byś zmienił?- What do you regret and what would you change?

Kaszel- Cough

Maska jest dobra kiedy ktoś jest chory- A mask is good when someone is sick

Pogoda jest dobra- The weather is good

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

# 94 Happy New Year

# 94 Happy New Year

December 28, 2020

Learn Polish in a fun way with short Episodes

 

To listen to all Episodes + The Speaking Podcast + The Meditation Podcast + Business Opportunities please visit http://roycoughlan.com/

 

Now also on

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/pxb8OvSYf4w9/

 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCk5CEEWZ2KgUTYJOTXNL8lQ

 

All Social Media https://linktr.ee/learnpolish

 

To get Skype lessons from Kamila or her team please visits http://polonuslodz.com/

 

In this Episode we discuss:

 

Poranek- Morning

Życzenia noworoczne- New Year's wishes

Koniec starego roku- End of the old year

Sylwester- New Year’s Eve

Jakie masz plany na sylwestra?- What are your plans for New Year's Eve?

Będziemy bawić się z moim synem- We will play with my son

Wolność- Freedom

Miły wieczór- Nice evening

Północ- Midnight

Otwierać szampana- To open a champagne

Jakie życzenia?- What wishes?

Szczęśliwego nowego roku- Happy New Year

Milenium - Millennium

Jakie masz plany na nowy rok?- What are your plans for the new year?

Publikować książki- To publish books

Sprzedawać książki- To sell books

Więcej słuchaczy- More listeners

Dziennikarze- Journalists

Poważne plany- Serious plans

Powodzenia- Good luck

Plany duchowe- Spiritual plans

Plany zdrowotne- Health plans

Uprawiać więcej sportu- Do more sports

Zmienić dietę- To change diet

Nie kupować jedzenia w puszcze- Do not buy food in a can

Trzymać kciuki- To keep our fingers crossed

 

If you would like Skype lessons from kamila or her team please visit http://polonuslodz.com/

 

All Polish Episodes / Speaking Podcast / Meditation Podcast / Awakening Podcast/ Polish Property & business Offers - http://roycoughlan.com/

 

Please Share with your friends / Subscribe and give a 5* Review  - Thank You (Dziekuje Bardzo :) )

Play this podcast on Podbean App